Prekių pirkimo - pardavimo elektroninėje parduotuvėje Ecoday.lt taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1 Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Pažymėję Jūs sutinkate su Sąlygomis ir taisyklėmis“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Ecoday.lt teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu Ecoday.lt susijusios sąlygos.
1.2 Ecoday.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.
1.3 Pirkėjo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas ir pan.) registruojantis ir perkant Ecoday.lt saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Taisyklių priedu “Privatumo politika“.
1.3.1 Pirkėjas privalo susipažinti su Ecoday.lt patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia pačioje Privatumo politikoje joje numatyta tvarka.
1.4 Pirkėjas gali užsisakyti prekes Ecoday.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų:
1.4.1 internetu, užsiregistruodamas, sukurdamas Paskyrą Ecoday.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);
1.4.2 internetu, nesiregistruodamas Ecoday.lt;
1.5 Sutartis tarp Pirkėjo ir Ecoday.lt laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, patvirtina susipažinęs su galiojančiomis Taisyklėmis, patvirtina mokėjimą.
1.6 Kiekvienas Pirkėjo užsakymas yra registruojamas ir saugomas Ecoday.lt duomenų bazėje.
1.7 Ecoday.lt visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.


2. Pirkėjo teisės, pareigos ir atsakomybė
2.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ir privalo sumokėti už jas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
2.2 Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Ecoday.lt.
2.3 Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes šių Taisyklių ir Garantinio prekių aptarnavimo, prekių keitimo ir grąžinimo taisyklių nustatyta tvarka.
2.4 Pirkėjas Ecoday.lt registracijos formoje privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
2.5 Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos bei prisijungimo duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti Ecoday.lt el.paštu info@ecoday.lt. Ecoday.lt neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento.
2.6 Ecoday.lt įrašinėja Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) slapukus (angl. "cookies") norėdamas teikti visavertes paslaugas Ecoday.lt svetainėje. Įrašyta informacija naudojama atpažinti Pirkėją, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkti Ecoday.lt lankomumo statistiką. Pirkėjas bet kada gali peržiūrėti, kokie slapukai įrašomi ir gali ištrinti įrašytus slapukus.
2.7 Pirkėjas, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, turi teisę nesutikti, kad būtų įrašomi ir naudojami slapukai Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios Ecoday.lt funkcijos Pirkėjui gali būti neprieinamos.
2.8 Pirkėjas, naudodamasis Ecoday.lt, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Ecoday.lt bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.


3. Pardavėjo teisės, pareigos ir atsakomybė
3.1 Jei Pirkėjas bando pakenkti Ecoday.lt darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Ecoday.lt turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis Ecoday.lt arba panaikinti Pirkėjo registraciją.
3.2 Susidarius svarbioms aplinkybėms, Ecoday.lt gali laikinai arba iš viso nutraukti Ecoday.lt veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
3.3 Ecoday.lt turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, per 2 val. nesumoka už prekes.
3.4 Ecoday.lt atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Ecoday.lt rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
3.5 Ecoday.lt savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas ir vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti, be to, vienašališkai, be atskiro įspėjimo.
3.6 Ecoday.lt įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų Ecoday.lt dokumentų nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Ecoday.lt teikiamomis paslaugomis.
3. Ecoday.lt įsipareigoja aiškiai ir suprantamai suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą LR Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje.
3.8 Ecoday.lt įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Ecoday.lt registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose LR teisės aktuose nustatytus atvejus.
3.9 Ecoday.lt įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 5 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.
3.10 Ecoday.lt, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti kitą prekę ar grąžinti pirkėjui pinigus, jei buvo apmokėta.


4. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
4.1 Prekių kainos, nurodytos Ecoday.lt prekių kataloge yra su PVM, galioja tik perkant šias prekes Ecoday.lt.
4.2 Pristatymo kainos neįskaičiuotos ir nurodomos atskirai formuojant užsakymą.
4.3 Pristatymo kaina Pirkėjui yra aiškiai nurodoma iki užsakymo patvirtinimo bei išskiriama pačiame užsakymo patvirtinime.
4.4 Pirkėjas už prekes gali atsiskaityti dviem būdais:
4.4.1 naudojant banko internetinės bankininkystės sistemas - tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
4.4.2 išankstiniu bankiniu pavedimu. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
4.5 Atsiskaitydamas 4.4.1. ir 4.4.2. punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais po apmokėjimo už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

5. Prekių pristatymas
5.1 Prekės pristatomos per Ecoday.lt partnerius – kurjerių tarnybas VENIPAK bei OMNIVA.
5.2 Užsakymams, nesiekiantiems 20 EUR sumos, taikomas pristatymo mokestis. 20 EUR ir didesni užsakymai pristatomi nemokamai (išskyrus Kuršių Neriją).
5.3 Užsakymai į Kuršių Neriją pristatomi pagal tuo metu galiojančią Ecoday.lt partnerio (kurjerių tarnybos) kainodarą.
5.4 Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.
5.5 Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Ecoday.lt pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
5.6 Prekės, esančios sandėlyje, Pirkėjui pristatomos po apmokėjimo kitą darbo dieną arba per 3 darbo dienas po apmokėjimo. Ecoday.lt įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai yra preliminarūs. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Ecoday.lt sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Ecoday.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.
5.7 Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Ecoday.lt nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Ecoday.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
5.8 Jeigu Ecoday.lt nepristato apmokėto užsakymo per 30 dienų nuo sutarties sudarymo. Pirkėjas ir Ecoday.lt gali susitarti ir dėl kito prekės pristatymo termino. Jeigu prekės per šį terminą ar kitą susitartą terminą nėra pristatytos, Pirkėjas, atsižvelgdamas į aplinkybes, gali pateikti reikalavimą pristatyti daiktus per papildomą protingą terminą. Jeigu Ecoday.lt nepristato prekių per Pirkėjo nustatytą papildomą terminą, Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.
5.9 Visais atvejais Ecoday.lt atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo arba dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
5.10 Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Ecoday.lt įgaliotu atstovu (kurjerių tarnybos darbuotoju) patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant kurjeriui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Ecoday.lt yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.
5.11 Į prekių pristatymo paslaugos mokestį neįeina užsakytų prekių užnešimas – šią paslaugą Pirkėjas gali užsisakyti papildomai iš kurjerių tarnybos.
5.12 Prekių sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė jam perduodama.
5.13 Jei prekių nepavyksta įteikti Pirkėjui ir jis buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, kurjerių tarnyba susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjui vis tiek nepavyksta prekių įteikti, tokios prekės grąžinamos Ecoday.lt, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus, prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas.


6. Prekių kokybės garantija, tinkamumo naudoti terminas ir prekių grąžinimas ir keitimas
6.1 Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Ecoday.lt “Garantinio prekių aptarnavimo, prekių keitimo ir grąžinimo taisyklėmis” ir Mažmeninės prekybos taisyklėmis.
6.2 Kiekvienos Ecoday.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
6.3 Ecoday.lt neatsako už tai, kad Ecoday.lt esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
6.4 Tuo atveju, kai gamintojas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, Ecoday.lt prekėms suteikia LR Civilinio kodekso 6.338 straipsnyje numatytą 2 metus galiojančią daiktų kokybės garantiją.
6.5 Ecoday.lt neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipdamas Pirkėją į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.
6.6 Pirkėjas dėl garantinio aptarnavimo ir grąžinimo/keitimo turi kreiptis į Ecoday.lt elektroniniu pašto adresu info@ecoday.lt. Prašyme turi būti nurodyta kreipimosi priežastis, būtina aiškiai nurodyti PVM sąskaitos-faktūros numerį ir grąžinamų/keičiamų prekių kodus bei pavadinimus. Jei buvo išduotas garantinis talonas, būtina prisegti jo kopiją.
6.7 Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.


7. Baigiamosios nuostatos
7.1 Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
7.2 Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
7.3 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
7.4 Jei Pirkėjas nesutinka su Ecoday.lt parengtu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą dėl Ecoday.lt įsigytos prekės Pirkėjas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.
7.5 Elektroninis vartotojų ginčų sprendimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 524/2013 Ginčai, kurie susiję su Europos Sąjungoje įprastai gyvenančio vartotojo ir Europos Sąjungoje įsisteigusio komercinės veiklos subjekto elektroninio pirkimo-pardavimo arba paslaugų sutartyse nustatytais sutartiniais įsipareigojimais, gali būti pareikšti per Elektroninę ginčų sprendimo (EGS) platformą. EGS platforma prieinama adresu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Prekė įtraukta į palyginimą

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau.